Feriehus Trogir, Ciovo, Split i KroatiaFeriehus Trogir, Ciovo, Split i Kroatia

Ved å registrere deg, jeg er enig i Trogir Kroatia Vilkår for bruk, personvern, Gjest tilbakebetalingsregler , og Host Garantivilkår

Already a member?

Feriehus Trogir, Ciovo, Split i KroatiaFeriehus Trogir, Ciovo, Split i Kroatia
Forgot password?

Don't have an account?

Trogir, UNESCO

30753

Trogir

Trogir har blitt kjent som en ‘monument by’. Noen ab de mest berømte synene i byen er St Lawrence katedralen med sin utrolige portal av Master Radovan, Kamerlengos Fort, Byportenhas been known as a ‘monument town’. Some of the most famous sights in the town are the Cathedral of St Lawrence with its remarkable portal by Master Radovan, the Kamerlengo Fortress, the Town Gate, the, Čipiko PalacePalasset, rådhuhset, St Nicholas kirke og ‘Kairos’ kunstsamling. I følge UNESCO: , the Town Hall, the Church of St Nicholas and the ‘Kairos’ art collection. According to the UNESCO: „Trogir er en verdifull, en konsistent del av verdensarven. Men ikke bare se etter stein. Se etter de mystiske åndene i steinene. Se etter alle arkitektene, byggerne, malerene, de som ga finansiell støtte til prosjektene, for alle disse historiene ligger gjemt i historien til steineneis a precious, a consistent part of world heritage. But don’t look just for stone. Look for the mysterious spirit in stone. Look for all those architects, builders, artists, patrons, for all those stories hidden in the history of stone”. Men det er noen museumer du bør urforskeBut there are some museums you should explore…

30815

Diocletians`s Palassace

Diokletians palass er oppkalt etter sin skaper, den romerske keiseren Gaius Aurelius Valerius Diokletian. Det ble opprettet som et resultat av de imperialistiske ambisjoner som, i hjembyen på Adriaterhavskysten, i provinsen Dalmatia, bygget seg et herskapshus der de vil tilbringe alderdommen. En annen grunn er sannsynligvis enten en overflod av høy kvalitet bygningsstein, mildt klima og kilder til termisk farvann er rike på svovel, og at keiseren skulle legge til rette for sykepleie problemer. Det antas at arbeidene på byggingen av palasset begynte i år 295 etter Diocletian reformerte forvaltningen av Empire uvevši tetrarchDiocletians palace is named after its creator, the Roman Emperor Gaius Aurelius Valerius Diocletian. It was created as a result of the imperial ambitions that, in his hometown on the Adriatic coast, in the province of Dalmatia, built himself a mansion in which they will spend old age. Another reason probably is either an abundance of high quality building stone, mild climate and sources of thermal waters are rich in sulfur, and that the emperor should facilitate nursing problems.It is assumed that the works on construction of the palace began to 295th years after Diocletian reformed the management of Empire uvevši tetrarch.

30825

Salona

Salona var en festning og en havn i den illyriske Delmati som ganske tidlig kom inn i innflytelsessfære med grekerne på Adriaterhavet. Julius Caesar, som da var guvernør i Illyria gjorde den til sin koloni (Colonia Martia Julia Salona) – sentrum av provinsen Illyria og etterpå i provinsen Dalmatia. Det utviklet seg til et kosmopolitisk sentrum i Adriaterhavet. Høydepunktet i ekspansjonen var da Diocletian mottok æres tittelen Valeria, som er et familienavn som tilhørte keiseren selv.

Salona was a stronghold and a harbour of the Illyrian Delmati which quite early came into the sphere of influence of the Greeks on the Adriatic. Julius Caesar, who was then the governor of Illyricum gave it the rank of a colony (Colonia Martia Julia Salona) – the center of the province of Illyricum and afterwards of the province of Dalmatia. It developed into a cosmopolitan centre of the Adriatic. The high point of its expansion was during the time of Diocletian when it received the honorary title Valeria, which as a family name belonged to the emperor himself.

30764

St. James CathedralKatedral

Katedralen i Cathedral of St. James i n Sibenik er den viktigsteis the most important architectural achievement XV. and XVI century on Croatian soil. Because of their value this iznimnik Gothic-Renaissance monument in 2000. was included on UNESCO’s World Heritage list. In 1298th in Sibenik’s diocese was founded. Since the existing St. James Church was small and inadequate for the cathedral, it was decided that the bishop and the city provide funds for the construction of a new cathedral. The decision to start building the decision was 1402nd , when the Venetians in the invasion damaged the old cathedral. arkitektoniske prestasjonen XV. og XVI århundre på kroatisk jord. På grunn av sin verdi ble dette iznimnike gotiske-renessanse monumentet satt opp i 2000. Og ble ble inkludert på UNESCOs liste over verdens kulturarv. I 1298th ble Sibeniks første bispedømme grunnlagt. Siden den eksisterende St. James kirken var liten og utilstrekkelig for katedralen, ble det bestemt at biskopen og byens gi midler til bygging av en ny katedral. Beslutningen om å begynne å bygge avgjørelsen var 1402nd, da venetianerne i invasjonen skadet den gamle katedralen.

30817

Church of Our Lady of Prizidnica Kirken av Lady Prizidnice

Helligdommen ligger i naturskjønne omgivelser på den sørlige delen av øya, på steinklippene ved havet. De bratte klippene, det blåe havet, blomstrende agaver og mye av stedegne plantearter, ved siden av det gamle klosteret og de små kirkene er det beriket med votive skip, som gjør dette stedet utrolig. Det er 460 år gammelt og mange historier og legender er forbundet med stedet, som eldre folk fra Slatine mer enn gjerne forteller deg alt om….The sanctuary is situated in beautiful natural surroundings on the southern part of the island, on the stone cliffs beside the sea. The steep cliffs, blue sea, blossoming agaves and a lot of autochthonous plant species, beside the old convent and small church enriched with votive ships, make this place incredible. It is 460 years old and many stories and legends are connected with the place itself, which elder people from Slatine will gladly share when you visit it….